Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]sort iconSpouseAgePlaceDate
Akard, Craig D.Kimberly Akard48Stow, Ohio06/11/2008
Akard, Lloyd A.Mary Lee 75Stow, Ohio11/24/2007
Ake, Eddie L.Mora 47Streetsboro, Ohio02/19/1995
Akers, Doris AdeleWayne 86Stow, Ohio05/17/2002
Al-Husseini, Jamal H.Rifka 81Akron, Ohio12/02/2003
Alboreo, Andrew "Poppa Andy" J. "Maria Giovanna 84Stow, Ohio05/01/2008
Albrecht, AnnaBelle Junior Albrecht93Stow, Ohio11/06/2020
Albright, Sandra J. [Sprunk] 53Stow, Ohio11/16/1998
Alder, John B.Ardace 77Stow, Ohio10/26/2001
Alexander, Kathryn McCormick [McCormick]Alvin Alexander84Stow, Ohio01/21/2005
Alexander, Margaret E. [Fitch]Thorald 66Stow, Ohio07/13/1992
Alexander, Ruth A. [Lowrey] 84Stow, Ohio12/21/2003
Alexander, Flora MaryJohn Alexander10008/23/2011
Alexander, Lorin D.Mary Ann 9008/30/2011
Alexander, Thorald C.Margaret 8605/22/2012
Alexander, Nanette L.Alex Alexander84Silver Lake, Ohio09/16/2017
Alexander, Mary Annis 96Stow, Ohio07/07/2018
Alexander, Judy Thackaberry 7811/06/2020
Alexqander, Lorin D.Mary Ann 9008/30/2011
Alfredson, Linda S.Thomas Alfredson7206/28/2020