Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]sort iconSpouseAgePlaceDate
Thomas, Karen Jean [Yurchison]Pete Thomas61Stow, OH11/05/2015
Thomas, Andrew 52Stow, Ohio01/27/2017
Thomas, Marilyn JeanZane Thomas88Stow, Ohio04/07/2017
Thomas, Carolyn Sue [Greenwood]Michael Thomas79Hartville, Ohio10/18/2017
Thomas, Viola M.Paul William Thomas80Munroe Falls, Ohio07/26/2006
Thomas, Charles B.Phyllis Thomas8605/22/2018
Thomas, Karen JeanTed Thomas7506/14/2019
Thomas, Karen JeanTed ThomasnaCleveland, Ohio06/14/2019
Thomas, Sr., Raphael G. "Racy"Connie Thomas7101/06/2015
Thompson, Blanche E. [Kimmel]Ivan Thompson8401/09/2000
Thompson, Daisy E. [Collins]James A. Thompson5905/14/1990
Thompson, Eugene "ET" Mary Ann "Dude" Moore5612/20/2004
Thompson, Harriet J.Walter L. Thompson8906/29/1995
Thompson, Jack H.Ruth 8510/28/2003
Thompson, Benjamin F.Susan (1) Martha (2) Werner (1) Linn (2)0 - born 1820na
Thompson, Otis ReedIsabella Jane Machmer65Stow, Ohio10/09/1914
Thompson, Ralph Vincent 56Akron, Ohio07/16/2000
Thompson, Ruth M.Frank R. Thompson7308/07/1990
Thompson, Ruth P. [Long]Jack "Tommy" Thompson8407/28/2005
Thompson, Virgil M.Maria (1) Mara A. (2) Smith (1) Turner (2)83Hudson, Ohio01/11/1894