Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]SpouseAgePlaceDatesort icon
Crawford, Paul H. 85Stow, Ohio03/06/2019
Berg, Daniel HubertMartha Ann Berg (nee Szekeres)89Stow, Ohio03/08/2019
Jegley, Carole AnnBernard Jegley80Stow, Ohio03/09/2019
White, Mary Jo Robert White51Munroe Falls, Ohio03/10/2019
Coats, Jean Carol 85Stow, Ohio03/12/2019
Redfern, Kenneth W. 74Stow, Ohio03/13/2019
Patton Jahn, Cynthia Douglas Jahn66Parkman, Ohio03/14/2019
Denholm, Albert J.Margaret Denholm93Stow, Ohio03/14/2019
Yaist, Ronald P.Julia "Julie" Yaist81Stow, Ohio03/15/2019
Wanacheck, Carmen LouiseJohn Wanacheck, Jr.86Kent, Ohio03/15/2019
Hutchinson, Kathleen AnnBlake Hutchinson72Bath, Ohio03/15/2019
Wurzbacher, Dan Jean Wurzbacher8103/16/2019
Pierce, Steven E.Kelly Pierce (Steele)53Stow, Ohio03/16/2019
Cook, Ronald WilliamGilda Cook84Stow, Ohio03/18/2019
Mackey, James EdwardCarolyn Mackey88Tallmadge, Ohio03/19/2019
Walter, Helen L.1: Edward, 2: Steve 1: Petit, 2: Walter97Stow, Ohio03/20/2019
Rizzi, Sr., Joseph Louis 92Copley, Ohio03/20/2019
Chisman, James "Jim" AlanJeanne Oehler Chisman84Stow, Ohio03/25/2019
Epperson, Martha E. 84Stow, Ohio03/26/2019
Busch, Janet S.Basil Busch (Bruce)67Cuyahoga Falls, Ohio03/28/2019