Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]sort iconSpouseAgePlaceDate
Alexander, Nanette L.Alex Alexander84Silver Lake, Ohio09/16/2017
Alexander, Mary Annis 96Stow, Ohio07/07/2018
Alder, John B.Ardace 77Stow, Ohio10/26/2001
Albright, Sandra J. [Sprunk] 53Stow, Ohio11/16/1998
Alboreo, Andrew "Poppa Andy" J. "Maria Giovanna 84Stow, Ohio05/01/2008
Al-Husseini, Jamal H.Rifka 81Akron, Ohio12/02/2003
Akers, Doris AdeleWayne 86Stow, Ohio05/17/2002
Ake, Eddie L.Mora 47Streetsboro, Ohio02/19/1995
Akard, Craig D.Kimberly Akard48Stow, Ohio06/11/2008
Akard, Lloyd A.Mary Lee 75Stow, Ohio11/24/2007
Agnew, Genevieve Mae [Roach] 80Stow, Ohio05/07/2004
Agnew, Raymond "Whitey" C.Genevieve 81Stow, Ohio07/29/1991
Agle, Carlton G.Tamea (1) Donna(2) 84Stow, Ohio03/21/2005
Agin, Kenneth G.Jean naStow, Ohio05/23/1992
Agin, Jean E [Miller]Kenneth G. Agin85Akron, Ohio09/18/2010
Agee, Etta Lucille 94Stow, Ohio02/10/1999
Adlesic, Virginia B. GreistDonald(1), Rudy(2) Greist(1), Adlesic(2)86Stow, Ohio05/20/1998
Adlesic, Ralph Ardyth Adlesic (Moore)98Cuyahoga Falls, Ohio08/23/2017
Adkins, Patricia Ann [Johnson] 4611/19/2005
Adkins, Scott 59Stow, OH06/30/2015