Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]sort iconSpouseAgePlaceDate
Testa, Doris V. [Tucker]Leo Testa8602/03/2012
Thaler, Francis T.Tangee Zayas-Thaler73Stow, OH04/14/2016
Thatcher, Frances Mary [Aeillo]Hugh Leon Thatcherna03/13/2000
Thaxton, Evelyn M.Paul Thaxton8706/20/2006
Thaxton, Paul R.Evelyn 9511/28/2004
Thayer, Ronald N.Mary L. 5306/14/1994
Thayer, Rose [Polanski]Nickolas (1) Reginald (2) Thayer (2)8409/08/2003
Thiese, Wilford "Bill" L.Wynona 9107/02/1999
Thiese, Jacquelyn (Jackie) L.Jim Thiese81Stow, OH05/13/2015
Thiffault, Jerry 5801/05/1997
Thomas, Adam 0 - infant06/04/1999
Thomas, Aletha I. [King]Dwight Thomas8410/09/1996
Thomas, Harry Jr. S.Mary 7410/02/1995
Thomas, Jay DeeMary 5612/03/2007
Thomas, Linda J. [Helton]Gail E. Thomas62Ravenna, ohio02/26/2005
Thomas, Marjorie Charles Thomas8804/09/1996
Thomas, Mary LouiseJoseph John Thomas9601/18/1997
Thomas, Marjorie L. [Sommers]Melvin Z. Thomas92Copley, Ohio07/02/2006
Thomas, Miriam [Morton]Cleolis M. Thomas96Stow, Ohio05/16/1997
Thomas, Henry "Hank" Scharlene 9307/15/2010